Комерційна пропозиція постачальника електричної енергії.
Нормативно-правові акти.

Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 311 "Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

ЗУ "Про електроенергетику" від 16.10.1997 № 575/97-ВР"

ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 22.09.2016 № 1540-VIII,

ЗУ "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" від 10.12.2015 № 887-VIII"

Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 310 "Про затвердження Кодексу систем розподілу"

Постанова НКРЕКП 12.06.2018 № 375 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання"

ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності", ВРУ №222-VIII від 02.03.2015 р.

Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі"

Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 308 "Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку"

Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії"

Постанова НКРЕКП 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"

ЗУ "Про ринок електричної енергії" Постанова НКРЕКП 13.04.2017 № 2019-VIII

Вирішення спорів.
Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином:

1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
a) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто-та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
b) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
c) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
d) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
 
5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
a) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
b) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
c) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
d) припинення розгляду звернення заявника.
 
Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Як подати письмове звернення,скаргу або претензію до ТОВ "РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ"

Письмове звернення до компанії можна подати наступним чином:
  • Надіслати поштою на адресу:
    Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби) вул. 4/6 корпус А, офіс 604, Київ 01042, Україна
  • Особисто передати до Товариства, за зазначеною вище адресою;
  • Надіслати електронний лист на адресу: office@rpsupply.com.ua
  • Зателефонувати за номером:+380 44 528 52 30

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

1. Повинно бути вказано:

- Для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, адреса;

 - Для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.

2. Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

3. Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

Розгляд звернення, скарги або претензії

Якщо в зверненні, скарзі, претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії.

Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним законодавством України.

Надання повідомлень про загрозу електробезпеки

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за наступними номером телефону  +380 44 528 52 30 або надіслати листа електронною поштою на адресу office@rpsupply.com.ua
При цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеки».
ТОВ «РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ».
Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби) вул.
4/6 корпус А, офіс 604
Київ 01042, Україна
Режим роботи:
Понеділок - Четвер з 9.00 до 18.00
П’ятниця з 9.00 до 17.00

Головний офіс
Соколовський Сергій, менеджер
+380 44 528 52 30
Палатченко Вікторія, економіст
+380 44 528 51 92